ปรับขนาดตัวอักษร: 
Department of Mental Health
Google Custom Search
ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์ที่มีคำว่า :  

 
วันที่
เรื่อง / Author's
Download
อ่าน
[1/5/17]
   ประกาศเจตนารมณ์ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน
Download เอกสารแนบ
25
[25/4/17]
   การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 16 โรคซึมเศร้า..เราคุยกันได้
Download เอกสารแนบ
27
[24/4/17]
   ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แหร่ง พรบ.ข้อมูบข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Download เอกสารแนบ
30
[24/4/17]
   สรุปผลการประชุมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปี 2559
Download เอกสารแนบ
22
[24/4/17]
   นโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินการ
Download เอกสารแนบ
29
[3/4/17]
   สรุปการจัดโครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560
Download เอกสารแนบ
76
[3/4/17]
   เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
Download เอกสารแนบ
34
[19/1/17]
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานราชการ
Download เอกสารแนบ
61
[13/1/17]
   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล
Download เอกสารแนบ
52
[29/12/16]
   โครงการอบรมและทดสอบความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของบุคลากรกรมสุขภาพจิต ประจำปี 2560
Download เอกสารแนบ
68
[13/5/16]
   ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารฯตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
Download เอกสารแนบ
99
[23/6/15]
   แบบฟอร์ม สขร.1 (ปรับปรุงใหม่) ไฟล์ excel
Download เอกสารแนบ
385
[31/3/15]
   สรุปโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารฯ
Download เอกสารแนบ
227
[26/3/15]
   สขร. เปลี่ยนแบบฟอร์มสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ
Download เอกสารแนบ
239

ทั้งหมด : 14 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 -   กระโดดไปหน้า | 1  |


เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลข่าวสารฯ
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- เอกสารตามมาตรา 9
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
- มติคณะรัฐมนตรี
- รายงาน สขร.1
- สรุปการให้บริการข้อมูล

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555 โทรสาร 02 149 5512
E-mail : datacenter.dmh@gmail.com

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
[เริ่มใช้งาน 8 พฤศจิกายน 2556 15.34 น.]  Contact Webmaster
Content

ติดต่อศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต

info@dmh.mail.go.th

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555
โทรสาร 02 149 5512