ปรับขนาดตัวอักษร: 
Department of Mental Health
Google Custom Search
=: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต :=
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต โทร.02 590 8222-3 โทรสาร 02 951 1369
dmh_datacenter@dmh.go.th


 
  มาตรา 9(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 ข่าวประกวดราคา สอบราคา

 9(8)(2)แบบสขร.1 ก.พ.60 (กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต)
 สขร. ประจำเดือน ม.ค.60 ของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
 สขร. ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.59 ของกลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
 สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2560 ของสำนักงานเลขานุการกรม
 สขร.1 ประจำเดือน มกราคม60 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
 สขร.1 กองคลัง ประจำเดือน มกราคม 2560
 สขร.1 ประจำเดือน ธ.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
 สขร.1 ประจำเดือน พ.ย.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
 สขร.1 ประจำเดือน ต.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
10   สขร.1 ประจำเดือน ก.ย.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
11   สขร.1 ประจำเดือน ส.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
12   สขร.1 ประจำเดือน ก.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
13   สขร.1 ประจำเดือน มิ.ย.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
14   สขร.1 ประจำเดือน พ.ค.59 ของสำนักงานเลขานุการกรม
15   สขร.1 ประจำเดือน ธค.59 (กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต)
16   สขร.1 ประจำเดือน ธค.59 (กลุ่มตรวจสอบภายใน)
17   สขร.1 ประจำเดือน ธค.59 (กองคลัง)
18   สขร.1 ประจำเดือน พย.59 (กองคลัง)
19   สขร. ประจำเดือนสิงหาคม 2559 (สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต)
20   สขร.กพร. เดือนตุลาคม58-สิงหาคม59

ทั้งหมด : 87 เรื่อง, กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 - [หน้าต่อไป]  [หน้าสุดท้าย]    กระโดดไปหน้า | 1  2  3  4  5  |
::-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------::
 
เกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ทำเนียบผู้บริหาร
- กรอบยุทธศาสตร์
- หน่วยงานส่วนกลาง
- โรงพยาบาล/สถาบัน
- ศูนย์สุขภาพจิต
- ติดต่อเรา
- แผนผังเว็บไซต์

ข้อมูลข่าวสารฯ
- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
- เอกสารตามมาตรา 9
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
- มติคณะรัฐมนตรี
- รายงาน สขร.1
- สรุปการให้บริการข้อมูล

E-Document
- สรุปผลการปฏิบัติราชการ

e-Regulation
- พ.ร.บ.สุขภาพจิตแห่งชาติ
- พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
- กฏหมายสาธารณสุข
- พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง
- การแบ่งส่วนราชการ-สป.-45
- การแบ่งส่วนราชการ 52
- มติคณะรัฐมนตรี

เงื่อนไขการให้บริการเว็บไซต์ : Website Policy : Privacy Policy : Website Security Policy
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2557 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555 โทรสาร 02 149 5512
E-mail : datacenter.dmh@gmail.com

Best Viewed with IE 8.0, Safari 4.0, Firefox 3.5, Chrome 4.0
[เริ่มใช้งาน 8 พฤศจิกายน 2556 15.34 น.]  Contact Webmaster
Content

ติดต่อศุนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมสุขภาพจิต

info@dmh.mail.go.th

อาคาร 1 ชั้น 1 กรมสุขภาพจิต ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร.02 590 8222-3, 02 149 5555
โทรสาร 02 149 5512